This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

INFORMACJE O ZMIANACH W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

Uczniowie obecnych klas III gimnazjów mają możliwość rekrutacji do:

  • 3- letniego liceum ogólnokształcącego,
  • 4- letniego technikum,
  • 3-letniej szkoły branżowej I stopnia a następnie uczeń ma możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia i uzyskać drugą kwalifikację a także zdać maturę i kontynuować naukę na studiach wyższych.

Uczniowie obecnych klas 8 Szkoły Podstawowej mają możliwość rekrutacji do:

  • 4- letniego  liceum ogólnokształcącego,
  • 5- letniego technikum,
  • 3-letniej szkoły branżowej I stopnia a następnie uczeń ma możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia i uzyskać drugą kwalifikację a także zdać maturę i kontynuować naukę na studiach wyższych.

W dalszym ciągu do zawodów przypisane są kwalifikacje a więc określony zestaw wiedzy i umiejętności, charakterystycznych dla danego zawodu. Do tej pory były zawody z jedną, dwiema lub trzema kwalifikacjami. Wprowadzone zmiany zakładają zawody z jedną lub dwiema kwalifikacjami. Szkoła branżowa I stopnia będzie kształcić w zawodach, które kończą się jedną kwalifikacją. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu absolwent będzie mógł:

  • pójść do pracy,
  • wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • kontynuować naukę w 2 – letniej szkole branżowej II stopnia w tym samym zawodzie (szkoły te powstaną od 1 września 2020r.). Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe, drugą kwalifikację i dyplom technika. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia podobnie, jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i techników mogą przystąpić do matury i uzyskać świadectwo dojrzałości i kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

ROZMAWIAJĄC Z DZIECKIEM NA TEMAT WYBORU ZAWODU I SZKOŁY USTALAMY:

 1. Jak długo dziecko pragnie się jeszcze uczyć? (np.3 lata – szkoła branżowa, 4 (5)lat – technikum, 3(4) lat– liceum, 5 lat— studia ) - Uwzględniając możliwości dziecka.

2. W jakim typie szkoły dziecko chce się uczyć (Szkoła branżowa, technikum, liceum ogólnokształcące) uwzględniając:

- jak dziecko radziło sobie z nauką w gimnazjum (szkole podstawowej), jakie ma oceny, z których przedmiotów radzi sobie najlepiej a z których najgorzej, jaką ma motywację do nauki,

- jakie ma zainteresowania (co lubi robić, co robi chętnie) i zdolności (co robi dobrze)

3. Jaki zawód chciałoby wykonywać? Rozmawiając o zawodach uwzględniamy:

- jakie ma preferencje zawodowe - a więc w jakim środowisku chciałby w przyszłości pracować np. w biurze, na powietrzu, oraz jakie czynności chciałby wykonywać np. obsługa maszyn, pomoc ludziom, opieka nad zwierzętami, prowadzenie prac usługowych, itp. z kim lub z czym chce pracować),

- jaki jest stan jego zdrowia (czy sprosta wymaganiom konkretnego zawodu, specyfika niektórych zawodów posiada ograniczenia zdrowotne),

- jaki ma temperament (czy jest zdolne do długotrwałej, jednostajnej pracy, czy szybko się męczy, czy jest spokojne, staranne, czy lubi ciszę, czy może ruchliwe, czy lubi pracę samodzielną czy w gronie innych osób itp.),

- co wie o danym zawodzie (środowisko pracy, zadania i czynności, narzędzia pracy, stanowisko pracy, możliwości zatrudnienia, zarobki).

Klasa 3 gimnazjum oraz 8 szkoły podstawowej to czas, kiedy nastolatek musi podjąć ważną decyzję o wyborze zawodu a co za tym idzie szkoły. Niestety mała znajomość siebie, zmiany na rynku pracy, wzrastająca liczba informacji na temat zawodów i ścieżek kształcenia często powodują, że dziecku trudno jest samodzielnie określić swoją przyszłość. W takim momencie szczególnie ważna jest pomoc i wsparcie ze strony rodzica. Rodzice chcąc aktywnie uczestniczyć w wyborze szkoły i zawodu przez ich dziecko, powinni rozmawiać z dzieckiem na ten temat, poznać jego plany, zachęcać do zdobywania informacji z różnych źródeł na temat zawodów, szkół, rynku pracy a także na temat własnych predyspozycji zawodowych.  

 

NOWA (WEDŁUG REFORMY) ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

,

 

Zapraszam Państwa oraz Państwa dzieci na indywidualne konsultacje,

które odbywają się w każdy wtorek od godziny 14.30 do 15.30 w gabinecie 202.

Szkolny Doradca Zawodowy  - Dorota Dziekan

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Polkowicach

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440